Opiskelijan koti

ASUMINEN

Ulkopaikkakunnalta tulevien Levi Snow Sport Academyn opiskelijoiden asuntovaihtoehtoina ovat Kittilän asuntotoimiston soluasunnot koulukeskuksessa ja REDU Kittilän asuntola.

ETÄISYYDET

LUKIO- TAI AMMATTIOPINNOT

Yhdistä Levi Snow Sport Academy Kittilän lukion tai REDU Kittilän toisen asteen ammatillisiin opintoihin.